Saturday, March 17, 2007

Emblema Crucii Roşii în pericol !

Crucea Rosie Română, organizaţie cu peste 130 de ani de activitate umanitară, se confruntă în ultimii ani cu o situaţie fără precedent în ceea ce priveşte protecţia şi respectul acordat în România emblemei de Cruce Roşie.

Simbolul unei cruci roşii pe fond alb, semn al protecţiei şi umanităţii la nivel mondial, emblemă a organizaţiilor de Cruce Roşie din întreaga lume, este folosit în mod abuziv din ce în ce mai frecvent de către entităţi publice şi private. Astăzi, putem întâlni crucea roşie pe fond alb în sigla altor organizaţii non-guvernamentale, pe frontispicii sanitaro – farmaceutico - medicale, produse comerciale, uniforme ale unor instituţii publice şi private, mijloace de transport, etc.

Nici o organizaţie/instituţie publică sau privată – cu excepţia Crucii Roşii Române şi a echipelor medicale ale forţelor armate – nu poate folosi în România emblema de Cruce Roşie. Acest lucru este reglementat de dreptul internaţional umanitar, respectiv de Convenţiile de la Geneva din 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate şi Protocoalele lor Adiţionale din 1977, de dreptul intern, respectiv Legea nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România cu modificările şi completările ulterioare şi Codul Penal al României, care sancţioneaza folosirea emblemei sau a denumirii de Crucea Roşie sau a unei imitaţii a acestei embleme ori denumiri.
Prin urmare, ca un rezumat al documentelor mai sus menţionate, Crucea Roşie Română informează asupra faptului că nu este permisă folosirea unei embleme care, datorită formei şi/sau culorii sale, poate fi confundată cu emblema de Cruce Roşie. De asemenea, nu este permisă folosirea emblemei de Cruce Roşie de către grupuri sau persoane neautorizate - societăţi comerciale, organizaţii non-guvernamentale, unitati publice, persoane fizice, medici, farmacişti şamd. Nu în ultimul rând, în timp de conflict armat, nu este permisă folosirea emblemei de Cruce Roşie pentru protecţia combatanţilor înarmaţi sau a echipamentului militar, acest lucru fiind considerat a constitui crimă de război.

Emblema de Cruce Roşie trebuie recunoscută şi respectată peste tot în lume ca simbol de încredere al protecţiei, umanităţii, neutralităţii şi imparţialităţii. Demersul Crucii Roşii Române, de informare a publicului larg cu privire la statutul special moral si juridic al emblemei de Cruce Roşie, este un apel adresat tuturor celor care înteleg că nici un abuz nu este prea mic pentru a fi trecut cu vederea, iar corectarea lui poate salva vieţi.

No comments: