Wednesday, March 15, 2006

Selectare personal pentru îngrijiri la domiciliu: copii şi bătrâni

Crucea Roşie va realiza în luna martie o bază de date cu persoane doritoare să lucreze în cadrul programului de îngrijiri la domiciliu, pentru persoane vârstnice şi pentru copii.
Crucea Roşie Sibiu, lider judeţean în formare profesională în îngrijiri la domiciliu pentru copii şi persoane vârstnice, doreşte să selecţioneze personal în vederea organizării de servicii de îngrijire la domiciliu.
Persoanele interesate în a-şi dezvolta o carieră în domeniul îngrijirilor sunt aşteptate să depună la sediul Crucii Roşii (str. Xenopol nr. 1) un curriculum vitae şi o scrisoare de intenţie. Pe baza acestora, doritorii vor fi invitaţi la un interviu şi la o testare de cultură generală.
Crucea Roşie întreprinde această activitate din dorinţa de a ajuta atât persoanele dependente, care au nevoie de îngrijiri de bază, cât şi persoanele care au nevoie de un loc de muncă. Îngrijirile la domiciliu fac parte din activităţile lucrative cu mare succes pe piaţa muncii în momentul de faţă, astfel încât persoanele interesate au şanse considerabile în a dezvolta o carieră de succes în ingrijiri, alături de Cruce Roşie.
Informatii: coordonator program cursuri - Sonia Nitu, 0269-217646

No comments: